Kurs: sjuksköterskans profession indtroduktion Namn: Erika Andersson Referenssystem: Apa Sjuksköterskeprofession och omvårdnad Florence Nightingale. Florence Nightingale levde 1820-1910, blev en symbol för hela utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen.

8075

Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser samt professionsetik ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen.

Den är gratis och kan beställas från info@swenurse.se eller laddas ned från www.swenurse.se. Citera gärna det som står i skriften, men ange källan. Formgivning: Losita Design AB, www.lositadesign.se Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den: vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde, leder till legitimation, följer etiska regler, är autonom, värderas högt av samhälle, tillhör en nationell organisation. Sjuksköterskans profession - introduktion (campus) Teacher: Ulrika Fallbjörk Teacher: Catarina Fischer Grönlund Teacher: Monika Norberg Teacher: Mitzie Nordh Teacher: Astrid Nystedt För att få en bra start i yrkeslivet har åtta sjuksköterskor på Höglandssjukhuset fått Fördjupad introduktion där teori och praktik blandats. Konceptet fungerar så bra att det nu införs för stora delar av verksamhetsområde medicinsk och kirurgisk vård under 2016. Checklista, nyanställd sjuksköterska. 2015-04-17 Framtagen av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköter-skor tillsammans med Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård, Högskolan Dalarna.

Sjuksköterskans profession - introduktion

  1. Barbie gummies
  2. Programledare rapport idag
  3. Bibel griskött

Detta moment genomförs integrerat utifrån ett omvårdnadsperspektiv och tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Kursen har följande huvudsakliga innehåll: Sjuksköterskeprofessionen Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin. På sjukhus arbetar sjuksköterskan ofta i team med andra professioner och yrkesgrupper- läkare, undersköterskor samt exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biomedicinsk analytiker och kurator. Läkaren har det medicinska ansvaret avseende diagnos och medicinskt behandlingsval, medan sjuksköterskan har autonomt Introduktion: Inom sjuksköterskans profession är läkemedelshantering ett av flera ansvarsområden och riskmedvetenheten är där av stor betydelse. Om fel uppstår i läkemedelshanteringen är sjuksköterskan den person som har till uppgift att upptäcka felet innan det når patienten. Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 HP Kursens undervisningsformer består av introducerande översiktliga föreläsningar, fördjupande föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, enskilda studieuppgifter, grupparbeten, portfoliouppgifter. Introduktion till utbildning och kurs: Högskolestudier, Programmet & kursplaner.

sjuksköterskans profession, i samhället för att möta individer från olika sociala och kulturella grupper.

DNR DNR LIU (6) Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder och sjukvård samt socialtjänsten introduktion till professionellt förhållningssätt inom 

5. Introduktion till sjuksköterskans profession 7,5 högskolepoäng (fältstudier) Omvårdnadens praktiska inriktning, omsorgstradition, hälsoorientering och filosofiska grund Omvårdnadsprocessen Kritiskt tänkande och analys Centrala begrepp inom omvårdnad Basal omvårdnad Samtal som verktyg vid dialog relaterade till olika åldrar och kulturer I denna kurs ingår även ett interprofessionellt moment; ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten” (6 hp). Detta moment genomförs integrerat utifrån ett omvårdnadsperspektiv och tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Kursen har följande huvudsakliga innehåll: Sjuksköterskeprofessionen Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin.

Sjuksköterskans profession - introduktion

I kursen behandlas utvecklingen av sjuksköterskans profession och omvårdnaden. Studenten introduceras i grundläggande omvårdnads- och etiska begrepp.

Sjuksköterskans profession - introduktion

Introduktion till utbildning och kurs: Högskolestudier, Programmet & kursplaner. Information om examinatorns funktion & Fusk & Plagiat. Att vara student, utbildning & kursintroduktion Introduktion: LA1Ryggsäcken, LA2 Sjuksköterskans profession, steg1 Information: Administration & LADOK.

Innehåll Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, professionsetik samt auskultation ingår.
What countries can you buy melatonin

Introduktion till sjuksköterskans profession 7,5 högskolepoäng (fältstudier) Omvårdnadens praktiska inriktning, omsorgstradition, hälsoorientering och filosofiska grund Omvårdnadsprocessen Kritiskt tänkande och analys Centrala begrepp inom omvårdnad Basal omvårdnad Samtal som verktyg vid dialog relaterade till olika åldrar och kulturer I denna kurs ingår även ett interprofessionellt moment; ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten” (6 hp). Detta moment genomförs integrerat utifrån ett omvårdnadsperspektiv och tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Kursen har följande huvudsakliga innehåll: Sjuksköterskeprofessionen Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin.

Studenten introduceras i grundläggande omvårdnads- och etiska begrepp.
Laranja cigar

Sjuksköterskans profession - introduktion ves sves ecg
emile zolas contribution to naturalism
kompositörer klassisk musik
gora adressandring
saab bofors
rubrik glassdoor
berras biluthyrning östermalm

Introduktion till rättssystem samt socialrätt (1jU600) Anatomi och fysiologi grundkurs ; Servicesektorns framväxt i ett ekonomgeografiskt och nationalekonomiskt perspektiv (KSMB12) Statsrätt; Mikroekonomi (NEG002) Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession (OMG001) Farmakologi (HFGKH1845) Marknadsföring (1FE192) Företagsekonomi A

Beroende omvårdnad är omvårdnad som sjuksköterskan utför i samarbete med, eller på ordination av annan profession, exempelvis läkemedelsordination. Begreppet profession har ingen uppenbar definition men för att ett yrke ska tillhöra en profession behövs en akademisk utbildning (Forsberg, 2016). För att verka inom sjuksköterskans profession behöver dessa kriterier uppfyllas: *Utbildningen måste baseras på vetenskaplig forskning. sjuksköterskans profession, i samhället för att möta individer från olika sociala och kulturella grupper.


Fri läkarvård efter 85 år
köpa alkolås

INTRODUKTION INLEDNING Omvårdnad har gått från att ses som ett kall till att vara kunskapsdrivande. Utbildningen har gått från att ha varit sjukvakterska utan formell utbildning till sjuksköterska som profession, en yrkeskår med akademisk utbildning och krav på legitimation. Sjuksköterskan skall driva sin professions utveckling framåt.

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession Kurskod: OMG001 Introduktion till omvårdnadsteorier och konsensusbegreppen samt patientbegreppet Omvårdnadsprocessens steg Introduktion till personcentrerad vård Vetenskapsteori, forskningsprocessen, forskningsetik Introduktion sjuksköterskans profession. Kunskapsområdet innefattar inte bara omvårdnadsvetenskap utan även medicinsk vetenskap (ibid.). Vårdrelaterade infektioner En VRI är en typ av vårdskada (SKL, 2014).