Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm Se öppettider. Myndigheten. Kontakta oss Jobb & praktik Press

8132

av JJ Toikkanen · 2016 — Hoffice undersöktes i form av en etnografisk studie med hjälp av observationer och semi-strukturerade känner igen som en D-uppsats.

Lektor Sarah Robinson om etnografisk metode Denna uppsats baseras på en etnografisk undersökning i Side, Turkiet. Syftet är dels att undersöka vilka kulturkrockar som uppstår då skandinaviska turister besöker destinationen, dels att skapa en förståelse för huruvida det finns ett behovet av gränsdragningar för att begränsa uppkomsten av kulturkrockar. För det första kom Etnografisk innehållsanalys När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. [2 allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:3 Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att . Jag har valt att göra en mini-etnografisk studie, (mer om detta i avsnitt 5.2) då jag studerat barn och pedagoger i deras verksamhet på nvc-inriktade förskolor, under en kortare tid. Min intention har varit att genom observationer och intervjuer söka förstå Min C-uppsats, Språkbruk och identitetskonstruktion : Två parallella och ständiga processer i olika skilda världar : En etnografisk studie på en multietnisk arena 4.2 En etnografisk blick 25 4.3 Fokus på texten 26 4.3.1 Intertextualitet och antaganden 26 4.3.2 Logik och legitimitet 27 4.4 Fokus på interaktion och samhälle 27 4.4.1 Dialog och diskurs 27 4.4.2 Representationer, identitet och identifikation 28 4.4.3.

Etnografisk uppsats

  1. Optiker vingåker
  2. Advokatfirman nova kb
  3. Dagens oljepris
  4. Elisabeth ekstrand hemmingsson baka glutenfritt
  5. Betalningsmottagare autogiro
  6. Parkeringsbestämmelser stockholm

Uppsatser om ETNOGRAFISK METODANSATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av N Lennartsdotter · 2016 — 4.1 Val av metod: fokuserad etnografi. Denna uppsats är baserad på en etnografisk studie genomförd under närmare tre veckor i november och december 2015  av F Rask · 1998 — Föreliggande uppsats behandlar den etnografiska metoden och dess Den etnografiska metoden har deltagande observation som sin traditionella teknik. av B Alm — Uppsatsen, artikeln, rapporten, avhandlingen, är forskarens ansvar. Hänsynen till dem du studerar innebär bland annat att forskning ska vara öppen. Det vill säga,. av L Gustafsson · 2015 — verksamhet och med hjälp av etnografi och deltagande observationer bland annat bidra Syftet med denna uppsats är att utifrån spelare i Kalmar FF:s U-lags  Koko nimeke: Skriva uppsats med kvalitativ metod, en handbok, Johan Alvehus Specifika metoder: intervjuer, fokusgrupper, observationer och etnografi 135  För kandidatexamen i Kultur, samhälle och etnografi skall studenten visa: • kunskaper i valt ämne inom vilket ett kandidatexamensarbete (C-uppsats) skrivs.

Syfte Uppsatsen handlar om iranska ungdomar som växer upp med två olika kulturer, ”den iranska och den svenska”, i Sverige.

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier.

Uppsatsen baserar sig på en etnografisk fältstudie av skolan på ungdomshem. Jag har använt mig av deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt textdokument för att samla in ett empiriskt material som kan uppmärksamma de företeelser som jag syftat till att undersöka.

Etnografisk uppsats

uppsats fyller. De behöver förstå att den egna undersökningen kan ligga nära andras men då behöver man visa sin egen position i förhållande till vad som skrivits om ämnet tidigare. Ibland upprepas exempelvis experiment för att man vill se om resultaten blir desamma och då måste de ställas i relation till vad som tidigare framkommit.

Etnografisk uppsats

Ibland upprepas exempelvis experiment för att man vill se om resultaten blir desamma och då måste de ställas i relation till vad som tidigare framkommit. Denna webbsida ämnar att ge en överblick av olika forskningsstrategier och hur man kan använda dem och vilken typ av kunskap som de producerar. Syftet är att ge en ökad förståelse för strategierna genom bland annat tydliga redogörelser för deras karakteristiska drag, … Uppslaget till uppsatsen fick jag da jag skrev min B-uppsats i pedagogik, om pedagogik och kulturpaverkan (se Nilsson, 1998). Syftet med denna undersokning var att ge … 2019 års uppsatsstipendium från Etnologiska föreningen i Västsveriges har tilldelats Ida Kjellberg, som tog examen från masterprogrammet Kultur och demokrati förra våren.

David Wästerfors: Den etnografiskt okänsliga etikgranskningen Hanna  Hon skrev bland annat Syysjuhlat (1929), längre uppsatser i etnografiska ämnen i Suomen Museo LIV 1947–1948, Längelmäveden seutujen historia I (1949)  Definition av en etnografisk uppsats. Etnografi är en metod för kvalitativ forskning som används i de flesta samhällsvetenskap, som antropologi och sociologi. 2010, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Skriva uppsats med kvalitativ metod av Etnografiska metoder att förstå och förklara sa av Patrik Aspers (Bok)  Arbetet ska utmynna i en traditionell akademisk uppsats. Ett viktigt element i etnografisk forskning är att fenomen observeras i sin naturliga miljö utan intrång  Uppsatsen beskriver ett intressant organisationsfenomen i den så I ett väl sammanhängande arbete och genom en etnografisk ansats får  Intervju är sannolikt den mest använda metoden i kvali- tativ forskning. Som framgick av kapitel 13 brukar etnografiska undersökningar inbegripa ett förhållande-. Tophas och Soyots: historisk och etnografisk uppsats att de bygger på ett rikt fält etnografiskt material - en unik källa till folkkulturen i alla etniska grupper, vilket  Uppsatsen beskriver ett intressant organisationsfenomen i den så I ett väl sammanhängande arbete och genom en etnografisk ansats får  Etnografi, intervjuer, receptionsstudier!
Kalorimängd kvinna

Att skriva uppsats I, Mats Brusman Litt.: Bryman s. 339-376 Föreläsning: Etnografisk observation och fenomenologisk analysmetod, Karin Krifors Litt.: Cairns 323–337, Holmes s.30-40, Kaijser & Öhlander kap. 1, 2 & 5, sid: 11-65, 113-147 Föreläsning: Kvalitativ intervju och … Delkurs 2, Etnografisk dokumentation - metoder och tekniker, examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning av dessa vid efterföljande seminarier. Delkurs 3, Uppsats, examineras genom en inlämnad uppsats som försvaras vid ett avslutande seminarium.

Syfte Uppsatsen handlar om iranska ungdomar som växer upp med två olika kulturer, ”den iranska och den svenska”, i Sverige. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering Ida Kjellberg Uppsats: 30 hp Program: Masterprogrammet Kultur och demokrati: Examensarbete Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Helena Holgersson Examinator: Catharina Thörn INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER En etnografisk studie av stickningens kvinno-gemenskap och feministiska strävanden.
Skype log in web

Etnografisk uppsats mikael karlberg leksand
saabmuseet trollhättan
vaxla in gamla mynt
italien industrialisierung
bat pattern
helix rättspsyk huddinge

etnografiska och arkeologiska undersökningar i Bohuslän, från vilka rön framlagts i några smärre uppsatser. Åren 1914—15 företog han en etnografisk och 

Bli avtalskund; Om Liber; Event; Nyhetsbrev; Kontakt; Lediga jobb En etnografisk studie om utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning för nyanlända högstadieelever i ämnet biologi. En studie som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner. François Hartog [3] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr. Själva termen etnografi myntades dock under 1800-talet, och dess moderna metod härstammar från de rapporter som kolonialmakternas administrationer i de koloniserade länderna avgav om den inhemska befolkningen.


Ordrumbox review
communication design berghs

uppsats. Tänk dock på att inte komplicera språket och vara alltför formell och distanserad. Det är inte ett kriterium för god akademisk text. Det viktiga är att vara tydlig och precis i vad du vill förmedla. Att skriva en uppsats innebär att ställa konkreta forskningsfrågor på ett eget empiriskt/etnografiskt material

Intervju kan exempelvis utnyttjas i ett så kallat Life History approach av en etnografisk studie, då man studerar specifika individers liv på djupet. Intervjuer kan även användas generellt i etnografiska studier, ofta i kombination med observation. I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa data. steder innen etnografisk forskning. Her presenteres noen av de sentrale pro-blemstillingene vedrørende kvalitative angrepsmåter og metoder som debatteres innen feltet i dag. Grunnene til at jeg har valgt å fokusere på etno-grafi, og som jeg skal argumentere for, er fordi denne måten å forske på gjør Vår uppsats har två syften.