europeiska projektet. Borrás och Radaelli (2011) argumenterar mot bakgrund av detta för att studier av styrningen bör inkludera en analys av den politiska och strukturella påverkan som den här typen av sångsiktiga strategier har, och inte enbart fokusera på dess juridiska och ekonomiska dimensioner. Eftersom EU:s mjuka styrning gör anspråk

1484

Kettil NORDESJÖ of Malmö University, Malmö (mah) | Read 7 publications | Contact Kettil NORDESJÖ

Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Vi ger årligen ut ett antal skrifter i vår serie Europeiska nätverk. Inom EU finns en mängd nätverk med olika inriktning, ambitionsnivå och funktion. Alltifrån strategiskt fokuserade nätverk med politiskt tillsatta representanter från olika delar av Europa, till rena expertnätverk med fokus på specifika frågor och forskare, tjänstemän samt näringslivsrepresentanter som deltagare.

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

  1. En forma en ingles
  2. Satt att hyra
  3. Registrar of voters
  4. Facklig politisk samverkan

Växjö: Linnéuniversitet. Scriven, M. (1991). Relationen styrning och utvärdering – hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Av Pantrarna | 7 jun 2015. EU-kommissionen har en vision att  av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — och utvärdering i förskolans läroplan samt en översikt över hur utvärdering genomförts mellan Sverige och de andra skandinaviska länderna kan vara särskilt intres- sant eftersom Här har också kvaliteten i relationen mellan vuxen och barn statlig styrning av förskolan där Socialstyrelsen utfärdade bestämmelser om. skaplig idéanalys i akademisk mening är en uppfinning, som gjorts i Sverige och utvecklats här. tresse gäller studiet av idéer som skapas, reser, tas emot, och översätts lokalt.

Genom att successivt gå uppför de olika Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Abstract Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige.

Nordesjö, Kettil (2015) Relationen styrning och utvärdering. Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Växjö: Linnéuniversitet. Scriven, M. (1991).

s. 6, rad 10 … (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och regionalfonden Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Nordesjö, Kettil Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige, Linnaeus University Dissertation No 226/2015, ISBN: 978-91-87925-67-2. Written in Swedish with a summary in English. Innehåll . s. 6, rad 10 … (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och regionalfonden

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige, Linnaeus University Dissertation No 226/2015, ISBN: 978-91-87925-67-2. Written in Swedish with a summary in English. Innehåll . s. 6, rad 10 … (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och regionalfonden Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Nordesjö, Kettil Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Relationen styrning och utvärdering – hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige 1 Inledning Utvärdering beskrivs ofta som en tekniskt mätande aktivitet för att objektivt kontrollera och effektivisera den offentliga sektorn.

omtolkas) i en svensk myndighetskontext. Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige, Linnaeus University Dissertation No 226/2015, ISBN: 978-91-87925-67-2. Written in Swedish with a summary in English. Innehåll . s. 6, rad 10 … (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och regionalfonden Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige, Linnaeus University Dissertation No 226/2015, ISBN: 978-91-87925-67-2.
Kastrup lufthavn ankomst

Här kan du se alla nyheter som Strömsunds kommun har publicerat.

Utredningen ska enligt regeringens direktiv göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. 1 Enligt direktiven ska översynen omfatta Brottsförebyggande rådet (Brå), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys), Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar … Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer att ha en viktig och framträdande roll i det fortsatta arbetet att stödja och främja utvecklingen mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Genom SKL:s befintliga nätverk för styrning, uppföljning och utvärdering, kunskapsspridning med mera, kan diskussionen om tillitsbaserad styrning och ledning fortsätta och utvecklingen stärkas.
Bokhyllor inspiration

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige international security
hur mycket var en krona värd 1900
vittra gymnasium
sba brandskyddsarbete
svt nyheter kramfors
jobb helsingborg indeed
alternativ för sverige göteborg

Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Safety limit estimation for cataract induced by ultraviolet radiation Perspectives on urban wastewater as a source of microbial pollution

s. 6, rad 10 … (ESV) är revisionsmyndighet åt social- och regionalfonden Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Nordesjö, Kettil Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Relationen styrning och utvärdering – hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige 1 Inledning Utvärdering beskrivs ofta som en tekniskt mätande aktivitet för att objektivt kontrollera och effektivisera den offentliga sektorn.


Skatteavdrag parkering
shift knappen på tangentbordet

Och inget av detta borde vara särskilt förvånande, med tanke på att resiliens – så som teorin ursprungligen formulerades – inte är ett mått på en populations förmåga att stå emot påfrestningar, utan snarare ”hur pass motståndskraftiga olika relationer inom ett system är och […] dessa systems förmåga att absorbera” chocker.

Abstract [en] To understand how evaluation approaches change between contexts, they need to be studied in relation to their social, cultural, organizational and political contexts. The aim of the article is to describe and analyse how the European Union evaluation approach, ongoing evaluation, was translated in Swedish public administration. Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Safety limit estimation for cataract induced by ultraviolet radiation Perspectives on urban wastewater as a source of microbial pollution Analyser och utvärderingar är centrala verktyg för regeringen i styrningen . Analyser och utvärderingar bidrar Vi inleder med att sätta analys- och utvärderingsresurser i relation till hur mycket Ett typexempel är analys av handläggning och beslut inom någon av socialförsäkringens förmåner och en utvärdering av om Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige och ”förklaringsmodeller” om relationerna mellan projektets målsättningar, insatser, resultat och förväntade effekter. I analysen av logiken bakom Frivillighet för delaktighet knyter vi an till relevant teori och tidigare forskning med fokus på integration, frivillighet och egenmakt i syfte att värdera och förklara hur … och översätts nu till svenska. Flera vägledande dokument kommer även att tas fram.